Cennik usług

Dla czytelnika
Opublikowano: wtorek, 16, kwiecień 2013 17:02

CENNIK USŁUGI OPŁAT REGULAMINOWYCH

 

Karta biblioteczna


§ 2 ust. 5

Czytelnik pełnoletni

1 karta

2,00 zł.


§ 2 ust. 9

Zagubienie, kradzież lub zniszczenie

Kaucje

§ 3 ust. 1


Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem Gminy Godów

1 egz. książki

30,00 ? 100,00 zł.

w zależności od rzeczywistej wartości


Wypożyczanie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia

Odszkodowanie za książkę

§ 5 ust. 6

Odszkodowanie za zagubioną lub zniszczona książkę

1 egz. książki

rzeczywista wartość zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych

Kary za przetrzymywanie zbiorów

§ 6 ust. 1


I upomnienie

-

3,00 zł.


II upomnienie

-

5,00 zł.


III upomnienie

-

10,00 zł.


Powiadomienie telefoniczne

-

1,00 zł.


Za przetrzymywanie każdej książki ponad termin

1 egz. książki

0,10 zł. za każdy dzień zwłoki

Usługi kserograficzne

§ 7


Odbitka tekstu

1 str. A4

0,20 zł.


Odbitka ilustracji

0,40 zł.


Odbitka tekstu

1 str. A3

0,40 zł.


Odbitka ilustracji

0,80 zł.

Usługi komputerowe

§ 8 ust. 8


Wydruk czarno-biały

tekst

1 str. A4

0,50 zł.

grafika

1,00 - 3,00 zł.


Wydruk kolorowy

tekst

1,00 zł.

grafika

2,00 - 5,00 zł.


Wydruk czarno-biały

tekst

1 str. A3

1,00 zł.

grafika

2,00 - 6,00 zł.


Wydruk kolorowy

tekst

2,00 zł.

grafika

4,00 ? 10,00 zł.


Skanowanie

1 str.

0,50 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pobierz cennik w PDF