FadeGallery - Free Version
Katalog ONLINE
zmniejsz wyzeruj zwiększ

Działalność - Potencjał biblioteki

 

Potencjał biblioteki

 Analiza SWOTMocne strony biblioteki

Słabe strony biblioteki

- kompetentny personel,

- bogaty księgozbiór,

- odpowiedni lokal,

- nowoczesne wyposażenie,

- skomputeryzowany proces biblioteczny,

- wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny,

- dogodne godziny otwarcia,

- dobra opinia o bibliotece wśród użytkowników,

- przychylność władz lokalnych,

- dotacja podmiotowa na odpowiednim poziomie,

- racjonalna gospodarka finansowa,

- umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych,

- dobra współpraca z innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi,

- dobra lokalizacja placówek,

- grupa fotograficzna działająca przy bibliotece

 

- brak strony internetowej,

- braki personalne,

- duże zróżnicowanie poziomu czytelnictwa w poszczególnych placówkach,

- brak książki mówionej,

- brak systemu identyfikacji wizualnej,

- zbyt mało stałych grup edukacyjnych,

- budynki niedostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

Szanse

Zagrożenia

- pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność,

- dalszy rozwój nowych technologii i podnoszenie w tym zakresie kompetencji bibliotekarzy (specjaliści od ITC),

- zwiększenie liczby użytkowników poprzez rozszerzenie wachlarza usług,

- aktywizacja społeczności lokalnej.

- zmniejszenie wysokości dotacji podmiotowej od organizatora,

- niż demograficzny,

- zmiany organizacyjne (łączenie, likwidacja placówek).

 

Potencjał biblioteki

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie znajduje się w pobliżu szkoły, przedszkola, kościoła, Urzędu Gminy i centrum handlowego, przy głównej drodze. Zajmuje piętro w wyremontowanym budynku, w którym na parterze mieszczą się gabinety lekarskie oraz apteka. Powierzchnia biblioteki wynosi 225,42 m2 i składa się z wypożyczalni, czytelni, oddziału dla dzieci, pomieszczenia przeznaczonego na działalność warsztatów fotograficznych, pomieszczeń biurowych, pokoju socjalnego, serwerowni i sanitariatów. W holu mieści się galeria i 2 stanowiska komputerowe dla użytkowników. Nowa siedziba jest widna i estetycznie urządzona. Wyposażona w nowe meble biblioteczne i biurowe, sprzęt komputerowy, multimedialny i urządzenia wielofunkcyjne, nowe tablice informacyjne, rozdzielacze działowe i alfabetyczne. Zainstalowano wewnętrzny i zewnętrzny monitoring. W 2004 roku uruchomiono komputerowe wypożyczanie zbiorów bibliotecznych i udostępniono katalog on-line. Placówka czynna jest 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, a godziny otwarcia dostosowano do potrzeb użytkowników. Zespół pracowników merytorycznych tworzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk, które zdobyli poprzez długoletnią pracę w zawodzie oraz systematycznie uczestnicząc w różnych formach dokształcania. 

Biblioteka cieszy się dobrą opinią w społeczeństwie lokalnym oraz przychylnością władz samorządowych. Dotacja podmiotowa i racjonalna gospodarka finansowa jednostki pozwalają na systematyczny zakup nowości wydawniczych dla wszystkich grup użytkowników. Od kilku lat biblioteka pozyskuje środki zewnętrzne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności) na realizację projektów angażujących do działania społeczność lokalną. Efektywna współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi przejawia się w organizowaniu imprez, konkursów, spotkań autorskich oraz wystaw. Współpraca z mediami odgrywa ważną rolę w popularyzacji działań biblioteki w lokalnych mediach: na łamach prasy, na stronach internetowych instytucji, organizacji oraz niezależnego portalu społeczności gminy. W ramach warsztatów fotograficznych prowadzona jest dokumentacja fotograficzna działalności biblioteki, jak i życia kulturalnego gminy.

 

? 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie bip

Realizacja: ORTH Multimedia