FadeGallery - Free Version
Katalog ONLINE
zmniejsz wyzeruj zwiększ

Działalność - Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania

 

Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania

Obszar

Informacja i wiedza

Cel 1

Zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i działaniach biblioteki

Działanie 1

Utworzenie strony internetowejbiblioteki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba dostępu do bieżącej informacji o zasobach i działaniach biblioteki.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - webmaster, pracownicy

Zasoby techniczne - serwer, domena

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Umieszczanie na stronie internetowej informacji o działalności biblioteki i lokalnej ofercie kulturalnej.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

czerwiec 2013 r.

Rezultaty

Zwiększenie liczby użytkowników (licznik odwiedzin na stronie internetowej)

Obszar

Edukacja

Cel 1

Zwiększenie oferty edukacyjnej skierowanej do różnych grup mieszkańców

Działanie 1

?Wakacje z książką? - wakacyjne zajęcia dla małych dzieci

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba kontaktu z rówieśnikami, poszerzenie umiejętności i zainteresowań.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - pracownicy

Zasoby materialne - pomieszczenie, literatura dziecięca, artykuły plastyczne, przybory, gry edukacyjne, stroje bohaterów bajkowych

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie internetowych zabaw edukacyjnych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

lipiec ? sierpień 2012 - 2015

Rezultaty

Aktywne i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w wieku 4-5 lat. Wzrost liczby czytelników w danym przedziale wiekowym

Działanie 2

Plener fotograficzny dla młodzieży ?Nad rzekami pogranicza?

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć rozwijania pasji i zainteresowań związanych z fotografią oraz poszerzania wiedzy technicznej.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Wykwalifikowany fotograf

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - fotograf, uczestnicy , pracownicy biblioteki

Zasoby materialne - pomieszczenie do zajęć, aparat fotograficzny, statyw, komputer, drukarka

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie programów komputerowych do obróbki zdjęć.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

październik 2012

Rezultaty

Zwiększenie kompetencji w zakresie fotografii przyrodniczej oraz obróbki zdjęć. Wystawa fotograficzna w bibliotece.

Działanie 3

Warsztaty fotograficzne dla młodzieży ? Godów w obiektywie młodych?

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba rozwijania pasji i zainteresowań fotografią oraz poszerzania wiedzy technicznej.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Wykwalifikowany fotograf

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - fotograf, uczestnicy, pracownicy

Zasoby materialne - pomieszczenie do zajęć, aparat fotograficzny, statyw, drukarka, profesjonalne oświetlenie.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Kontakt z uczestnikami warsztatów poprzez pocztę elektroniczną. Wykorzystanie zasobów internetowych podczas zajęć.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

wrzesień 2013 - wrzesień 2014

Rezultaty

Cykliczne wystawy fotograficzne w bibliotece prezentujące prace uczestników warsztatów. Zamieszczanie relacji z warsztatów na stronie internetowej biblioteki oraz innych placówek. Podniesienie umiejętności młodzieży związanych z wykonywaniem zdjęć

Działanie 4

?Co piszczy w trawie?? - konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba rozwijania umiejętności plastycznych.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? dzieci klas 4-6

Zasoby materialne - galeria, antyramy, sztalugi

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Umieszczenie plakatów informacyjnych o konkursach na stronie internetowej biblioteki oraz lokalnych instytucji użyteczności publicznej, mediów oraz osób prywatnych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

czerwiec 2014

Rezultaty

Wystawa prac plastycznych. Wzrost odwiedzin w bibliotece.

Działanie 5

Warsztaty ilustratorskie dla dzieci, uczestniczących w konkursie plastycznym ?Co piszczy w trawie??

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Rozwijanie umiejętności plastycznych u dzieci.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Ilustrator książek dla dzieci

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? ilustrator, uczestnicy konkursu plastycznego Zasoby materialne ? karton, przybory do rysowania, biała tablica, mazaki

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Przekazanie informacji o warsztatach uczestnikom konkursu.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

październik 2014

Rezultaty

Poznanie warsztatu pracy ilustratora i etapów powstawania ilustracji do książek.

Działanie 6

?Biblioteka on-line? - kurs obsługi komputera

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć nauki obsługi komputera i poznawania nowych technologii informatycznych.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Informatyk, pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? seniorzy Zasoby materialne ? sprzęt komputerowy

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystywanie zasobów internetowych podczas kursu

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

czerwiec 2013

Rezultaty

Pozyskanie nowych użytkowników biblioteki.

Działanie 7

Kurs obsługi aparatów cyfrowych dla seniorów.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć nauki obsługi sprzętu fotograficznego i technik obrabiania zdjęć.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Wykwalifikowany fotograf

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? seniorzy Zasoby materialne ? aparat cyfrowy, sprzęt komputerowy

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystywanie zasobów internetowych podczas kursu

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

marzec 2015

Rezultaty

Pozyskanie nowych użytkowników biblioteki.

Działanie 8

?Z legendą w tle? - spotkanie autorskie z Jerzym Buczyńskim

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba poznania lokalnych podań i legend.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? społeczność lokalna, Jerzy Buczyński ? pisarz wywodzący się z Rydułtów Zasoby materialne ? pomieszczenia, aparat cyfrowy, sprzęt komputerowy

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystywanie zasobów internetowych do promocji spotkania z pisarzem.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

maj 2013

Rezultaty

Rozbudzenie w uczestnikach spotkania potrzeb czytelniczych. Pozyskanie nowych użytkowników biblioteki.

Obszar

Kultura

Cel 1

Wspieranie aktywności twórczej mieszkańców i promocja lokalnych twórców

Działanie 1

Spotkania ludzi z pasją

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba spędzania czasu wolnego w sposób atrakcyjny i twórczy oraz podnoszenia kompetencji kulturowych.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - seniorzy, pracownicy, informatyk, lokalni twórcy

Zasoby materialne - pomieszczenie, sprzęt komputerowy i multimedialny

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji o spotkaniach na stronach internetowych lokalnych instytucji użyteczności publicznej, mediów oraz osób prywatnych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

styczeń 2013 - styczeń 2015

Rezultaty

Promocja biblioteki jako miejsca skupiającego ludzi posiadających różnorodne zainteresowania i wspierającego ich rozwój. Wzrost użytkowników biblioteki

Działanie 2

"Podziel się swoją pasją" ? cykl wystaw lokalnych twórców

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć rozwoju w obszarze kultury.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - uczestnicy warsztatów, wykwalifikowany fotograf, lokalni twórcy

Zasoby materialne - galeria, sztalugi, antyramy,

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Promocja wystaw na lokalnych stronach internetowych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

styczeń 2013 - styczeń 2015

Rezultaty

Wzrost liczby odwiedzających bibliotekę. Wystawy promujące lokalnych twórców

Działanie 3

Konkurs fotograficzny dla mieszkańców - Książka na wakacjach ? ?Czy w Meksyku czy w Podgórniku miej naszą książkę Czytelniku?

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba dzielenia się swoimi talentami.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki, wykwalifikowany fotograf

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? mieszkańcy Zasoby materialne ? galeria, sztalugi, antyramy

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Promocja konkursu na lokalnych stronach internetowych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

wrzesień 2012

Rezultaty

Promocja czytelnictwa. Pozyskanie nowych użytkowników.

Cel 2

Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu

Działanie 1

Album "Ocalmy od zapomnienia - zanikająca architektura i przyroda Gminy Godów w fotografii"

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć pomocy przy dokumentowaniu przedwojennego budownictwa poprzez udostępnianie prywatnych zdjęć. Potrzeba poznania dziedzictwa kulturowego regionu.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - wykwalifikowany fotograf, uczestnicy warsztatów fotograficznych, pracownicy, przedstawiciele gminnych instytucji, społeczność lokalna

Zasoby materialne - aparat fotograficzny, sprzęt multimedialny, zbiory biblioteczne dotyczące gminy: książki, kroniki, opracowania, foldery, mapy

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie urządzeń peryferyjnych do obróbki zgromadzonych zdjęć, które zostaną zamieszczone w albumie. Przesyłanie plików na serwer pracowni graficznej. Projekcja prezentacji wykonanej z pozyskanych zbiorów. Promocja przedsięwzięcia na lokalnych stronach internetowych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

grudzień 2012 r.

Rezultaty

Publikacja będzie nieodpłatnie dostępna dla społeczności lokalnej oraz instytucji

Działanie 2

Konkurs dla mieszkańców łączący pokolenia ?Nasze drzewo genealogiczne?

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba poznania przez najmłodszych historii swoich rodzin. Potrzeba integracji międzypokoleniowej.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor, pracownicy biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? mieszkańcy w różnym wieku, pracownicy Zasoby materialne - pomieszczenie, sprzęt komputerowy i multimedialny

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Pokaz prac konkursowych wykonanych w formie prezentacji multimedialnej

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

maj 2014

Rezultaty

Wystawa prac konkursowych.

Działanie 3

?Zdobywamy szczyty? ? gra plenerowa przyrodniczo-krajoznawcza dla dzieci i młodzieży

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba poznania lokalnej historii oraz walorów przyrodniczo-krajoznawczych. Potrzeba spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, a zarazem pożyteczny.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? młodzież, pracownicy, kierownik świetlicy, trener sportowy, himalaista-mieszkaniec gminy Zasoby materialne ? materiały i przypory do rysowania, sprzęt fotograficzny

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania informacji o regionie.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

sierpień 2013

Rezultaty

Integracja młodzieży.

Działanie 4

Zajęcia plastyczne dla dzieci ?Herby naszej gminy malowane na kamieniach?

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba poznania historii gminy. Chęć rozwijania umiejętności plastycznych.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? dzieci, pracownicy, lokalni twórcy Zasoby materialne ? materiały i przypory do malowania, kamienie

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania informacji o regionie.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

sierpień 2014

Rezultaty

Poznanie herbów poszczególnych wsi z terenu gminy. Integracja dzieci.

Obszar

Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

Cel 1

Zwiększenie aktywności mieszkańców i liczby społecznych inicjatyw

Działanie 1

Spotkania seniorów w ramach Klubu Przyjaciół Biblioteki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć zagospodarowania czasu wolnego oraz potrzeba kontaktu z innymi ludźmi.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor, pracownicy biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - seniorzy, pracownicy, informatyk, lokalni twórcy

Zasoby materialne - pomieszczenie, sprzęt komputerowy i multimedialny

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Prezentacja pokazów multimedialnych oraz korzystanie z zasobów sieci Internet.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

październik 2012 - październik 2014

Rezultaty

Integracja społeczności lokalnej oraz budowanie więzi poprzez cykliczne spotkania Klubu Przyjaciół Biblioteki. Ożywienie środowiska

Działanie 2

Konkurs na najciekawszą inicjatywę kulturalnąskierowany do grup nieformalnych i stowarzyszeń

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba integracji oraz samorealizacji w działaniu.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - społecznicy, społeczność lokalna

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji o konkursie we wszystkich lokalnych mediach: stronach internetowych, portalach, gazetach

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

sierpień 2015

Rezultaty

Nawiązanie współpracy z lokalnymi grupami nieformalnymi i stowarzyszeniami. Promocja biblioteki w społeczeństwie

 

 

? 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie bip

Realizacja: ORTH Multimedia