Działalność

O nas
Opublikowano: wtorek, 16, kwiecień 2013 16:59

Wizytówka biblioteki

 Gmina Godów położona jest w południowo-zachodniej części woj. śląskiego. Graniczy z Czechami, miastami Jastrzębie-Zdrój i Wodzisław Śl. oraz gminami Mszana i Gorzyce. W skład gminy wchodzi 7 sołectw, które zajmują pow. 38,8 km2 i liczą 13140 mieszkańców. Gminna Biblioteka Publiczna została powołana w 1976 r., a samodzielną jednostką stała się w 2001 r. zyskując status instytucji kultury.  GBP i jej 5 filii: w Gołkowicach, Krostoszowicach, Łaziskach, Skrbeńsku i Skrzyszowie zajmują pow. 403 m2. Wszystkie placówki mieszczą się w obiektach razem z innymi instytucjami użyteczności publicznej.

Zbiory biblioteczne liczą 73 457 wol., 64 tytuły czasopism bieżących i 37 zbiorów specjalnych. Zarejestrowanych jest 1904 czytelników. Obecnie GBP zatrudnia 10 pracowników na 5,925 etatu, w tym 7 merytorycznych.  GBP zapewnia mieszkańcom wygodny dostęp do zasobów bibliotecznych zaspokajając i rozwijając ich potrzeby edukacyjne i informacyjne. Upowszechnia wiedzę i kulturę oraz promuje lokalną twórczość. Współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi przy organizacji spotkań autorskich, wystaw czy konkursów. Pozyskuje także środki zewnętrzne na realizację projektów aktywizujących społeczność. 

Niezmiernie ważne dla biblioteki jest kreowanie wizerunku w otoczeniu, jako instytucji przyjaznej, otwartej i aktywnej, dlatego też prowadzone są różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa, działalności informacyjnej i kulturalnej o różnym zasięgu. 

W ostatni okresie zorganizowano 3 spotkania autorskie, których gośćmi byli:

Dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych przeprowadzono lekcje biblioteczne na temat korzystania z katalogów i regulaminu wypożyczalni. 

Zorganizowano Ferie w bibliotece, podczas których odbywały się zajęcia plastyczne ?Sztuka orgiami? oraz ?Baśnie, bajki i bajeczki?, czyli głośne czytanie bajek wraz z kalamburami i rebusami z nimi związanymi, a także turniej ?Ferie z Mikołajkiem?.

?Dzień z Andersenem?, to zabawy z tekstem autora, wykonanie kartek urodzinowych oraz sadzenie drzewek przy budynku biblioteki, jak również wystawa prac plastycznych pt. ?W kręgu baśni Andersena?.

?Witamy wiosenne kwiaty? ? pod takim tytułem odbyły się zajęcia, podczas których dzieci wykonały papierowe kwiaty przyozdabiające bibliotekę, rywalizowały w zgadywankach i rymowankach o wiośnie oraz sadziły krzewy na placu biblioteki.

Zorganizowano wakacyjny konkurs czytelniczy adresowany do dziecięcych i młodzieżowych użytkowników pt. CZYTELNIK WAKACJI 2011. 

?Moja Barbórka? oraz ?Szychta?, to tytuł wystawy prac Jacka Hajdugi ? fotografika, malarza i grafika, na co dzień górnika, związanego z grupą artystyczną Konar z Rydułtów. 

Przy GBP działa grupa fotograficzna FLASH, skupiająca zmiennie 6-10 osobową grupę młodzieży, spotykającą się w każdy czwartek na zajęciach prowadzonych przez fotografa Franka Brzozę, poznając warsztat fotograficzny i organizując wystawy swoich prac (?Kolory jesieni?, ?Emocje naszym okiem?). 

Na majowym festynie rodzinnym bibliotekarze wraz z młodzieżą przygotowali stoisko z losami, malowali twarze i wykonywali zdjęcia, głównie dzieciom, z których część wzięła udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza roku 2012. 

?Cała Polska Czyta Dzieciom,? to ogólnopolska akcja, w którą co roku angażują się również nasze biblioteki. W tym roku do głośnego czytania w GBP zaproszeni zostali: pani stomatolog, strażak i listonosz.

Pod hasłem ?W wakacje biblioteka na wszystkie dzieci czeka? przygotowano zgadywanki i rebusy pt. ?Bystry umysł? dotyczące wierszy J. Brzechwy oraz zajęcia plastyczne ?Na straganie?.

Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Fotoreporterów ?Sputnik Photos? z Warszawy, przeprowadzili trzydniowe warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Wędrowne Atelier - 4x3", finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na Śląsku partnerami merytorycznymi tego projektu były również biblioteki z Gierałtowic i Lysek. W zajęciach warsztatowych, zakończonych wystawą fotograficzną i prelekcją multimedialną, uczestniczyło 14 osób. Końcowym efektem całego projektu było wydanie publikacji zawierającej zdjęcia wykonane przez wszystkich warsztatowiczów pt. ?Wyliczanka?.

W okresie letnim biblioteka i Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach były współorganizatorami projektu ?Wizytówka mojej wsi? w ramach konkursu ?Pożyteczne wakacje 2011?, organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. Głównym celem projektu było stworzenie dzieciom nie wyjeżdżającym na wakacje warunków umożliwiających spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny, ciekawy, pożyteczny i odkrywczy. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Krostoszowice ?Inter? Krostoszowice.

Dla uczniów wszystkich klas 4 szkół podstawowych z terenu gminy zorganizowano warsztaty drukarskie, które dla 5 grup przeprowadziła firma KALANDER Czerpanie Papieru Katarzyna Bakalarczyk z Gliwic.

Zorganizowano spotkanie z czytelnikami pt. Pogaduchy przy kawie o książce i nie tylko?, aby zawiązać Klub Przyjaciół Biblioteki.

?Prezent dla mojego Pluszaka?, to konkurs plastyczny dla dzieci przeprowadzony w listopadzie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

W celu pozyskania środków zewnętrznych na działalność biblioteka złożyła kilka wniosków.

Z Programu Równać Szanse 2010 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanej przez Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży biblioteka uzyskała fundusze na realizację projektu ?FLASH TIME ? warsztaty dziennikarsko-fotograficzne?, w ramach którego młodzież odwiedziła Nowiny Raciborskie, uczestniczyła w warsztatach z dziennikarzami i fotografami, zorganizowała 2 wystawy fotograficzne, prezentację multimedialną z realizacji projektu, uczestniczyła w festynie rodzinnym zorganizowanym przez GCKSiT wykonując zdjęcia  oraz zredagowała i wydała 2 numery gazetki ?FLASH TIM?. Spotkania promujące gazetkę odbyły się na placu biblioteki i towarzyszyły im koncerty  młodzieżowych zespołów muzycznych. Przy okazji spotkań, z inicjatywy Franka Brzozy, powstała strona internetowa www.mlodzi-godow.com.

Z Programu Biblioteki Narodowej ?Zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek? wzbogacono zbiory biblioteczne. 

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Morawskie Wrota złożono wniosek dotyczący operacji ?Ocalmy od zapomnienia ? zanikająca architektura i przyroda Gminy Godów w fotografii?. 

GBP w Godowie uczestniczy w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Środki z tego programu przeznaczone są na wyposażenie placówek bibliotecznych w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmocnienie środowiska bibliotecznego i promocję biblioteki.

 


 

Potencjał biblioteki

 Analiza SWOTMocne strony biblioteki

Słabe strony biblioteki

- kompetentny personel,

- bogaty księgozbiór,

- odpowiedni lokal,

- nowoczesne wyposażenie,

- skomputeryzowany proces biblioteczny,

- wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny,

- dogodne godziny otwarcia,

- dobra opinia o bibliotece wśród użytkowników,

- przychylność władz lokalnych,

- dotacja podmiotowa na odpowiednim poziomie,

- racjonalna gospodarka finansowa,

- umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych,

- dobra współpraca z innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi,

- dobra lokalizacja placówek,

- grupa fotograficzna działająca przy bibliotece

 

- brak strony internetowej,

- braki personalne,

- duże zróżnicowanie poziomu czytelnictwa w poszczególnych placówkach,

- brak książki mówionej,

- brak systemu identyfikacji wizualnej,

- zbyt mało stałych grup edukacyjnych,

- budynki niedostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

Szanse

Zagrożenia

- pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność,

- dalszy rozwój nowych technologii i podnoszenie w tym zakresie kompetencji bibliotekarzy (specjaliści od ITC),

- zwiększenie liczby użytkowników poprzez rozszerzenie wachlarza usług,

- aktywizacja społeczności lokalnej.

- zmniejszenie wysokości dotacji podmiotowej od organizatora,

- niż demograficzny,

- zmiany organizacyjne (łączenie, likwidacja placówek).

 

Potencjał biblioteki

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie znajduje się w pobliżu szkoły, przedszkola, kościoła, Urzędu Gminy i centrum handlowego, przy głównej drodze. Zajmuje piętro w wyremontowanym budynku, w którym na parterze mieszczą się gabinety lekarskie oraz apteka. Powierzchnia biblioteki wynosi 225,42 m2 i składa się z wypożyczalni, czytelni, oddziału dla dzieci, pomieszczenia przeznaczonego na działalność warsztatów fotograficznych, pomieszczeń biurowych, pokoju socjalnego, serwerowni i sanitariatów. W holu mieści się galeria i 2 stanowiska komputerowe dla użytkowników. Nowa siedziba jest widna i estetycznie urządzona. Wyposażona w nowe meble biblioteczne i biurowe, sprzęt komputerowy, multimedialny i urządzenia wielofunkcyjne, nowe tablice informacyjne, rozdzielacze działowe i alfabetyczne. Zainstalowano wewnętrzny i zewnętrzny monitoring. W 2004 roku uruchomiono komputerowe wypożyczanie zbiorów bibliotecznych i udostępniono katalog on-line. Placówka czynna jest 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, a godziny otwarcia dostosowano do potrzeb użytkowników. Zespół pracowników merytorycznych tworzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk, które zdobyli poprzez długoletnią pracę w zawodzie oraz systematycznie uczestnicząc w różnych formach dokształcania. 

Biblioteka cieszy się dobrą opinią w społeczeństwie lokalnym oraz przychylnością władz samorządowych. Dotacja podmiotowa i racjonalna gospodarka finansowa jednostki pozwalają na systematyczny zakup nowości wydawniczych dla wszystkich grup użytkowników. Od kilku lat biblioteka pozyskuje środki zewnętrzne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności) na realizację projektów angażujących do działania społeczność lokalną. Efektywna współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi przejawia się w organizowaniu imprez, konkursów, spotkań autorskich oraz wystaw. Współpraca z mediami odgrywa ważną rolę w popularyzacji działań biblioteki w lokalnych mediach: na łamach prasy, na stronach internetowych instytucji, organizacji oraz niezależnego portalu społeczności gminy. W ramach warsztatów fotograficznych prowadzona jest dokumentacja fotograficzna działalności biblioteki, jak i życia kulturalnego gminy.

 


 

Charakterystyka społeczności lokalnej

Zasoby lokalne

 

Ludzie

 

Zasoby materialne

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne

 

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań

Gmina Godów posiada korzystną pozycję strategiczną ze względu na sąsiedztwo z Czechami, bliskość takich miast jak Rybnik, Wodzisław Śląski i Jastrzębie-Zdrój, a także ze względu na przebiegającą przez gminę autostradę A1. Gmina jest całkowicie zwodociągowana i zgazyfikowana, posiada dobrze rozwiniętą sieć teletechniczną oraz kanalizację sanitarną. Geograficznie gmina Godów należy do Wyżyny Śląskiej, a w jej obrębie do Płaskowyżu Rybnickiego. Teren więc jest pagórkowaty, poprzecinany malowniczymi     dolinami czterech rzek: Olzy, Leśnicy, Szotkówki i Piotrówki. Stopa bezrobocia dla powiatu wodzisławskiego, do którego administracyjnie należy gmina, wynosiła 10,2 %. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Godów wynosi 492. Na terenie gminy, oprócz bibliotek, działalność kulturalną prowadzi Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, w którego skład wchodzi 5 ośrodków. Sieć placówek oświatowych stanowią 2 gimnazja, 6 szkół podstawowych, 5 przedszkoli i 1 oddział przedszkolny. Ponadto zajęcia dla dzieci organizują 2 Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze.

W celu zbadania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych społeczności gminy Godów w okresie od marca do kwietnia 2012 r. przeprowadzono badania ankietowe oraz wywiady na grupie 80 osób. W ankiecie wzięło udział 60 respondentów, w tym 30 uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i 30 osób w wieku 19-75 lat. Wywiadem bezpośrednim objęto 20 rodziców dzieci w grupie wiekowej od 4 do 5 lat. 

Potrzeby najmłodszej grupy dzieci w wieku od 4 do 5 lat, które nie uczęszczają do przedszkola, zostały zbadane podczas rozmów bezpośrednich z rodzicami. Byli oni zainteresowani udziałem swoich dzieci w zajęciach prowadzonych przez bibliotekę w okresie wakacyjnym. Spotkania te pozwoliłyby dzieciom na kontakt z rówieśnikami, przełamywanie barier komunikacyjnych, rozpoznanie i poszerzenie zainteresowań oraz zdobywanie nowych umiejętności. 

Przebadana młodzież w wieku do 18 lat działalność edukacyjno-kulturalną biblioteki ocenia raczej pozytywnie. Wyrazili chęć udziału w zajęciach stałych, jak warsztaty fotograficzne, aby rozwijać swoje artystyczne zainteresowania i poszerzać wiedzę z danej dziedziny, a także spędzać czas z rówieśnikami. Poza tym chcieliby uczestniczyć w projektach wyrównujących ich szanse na lepszy start w dorosłe życie. 

Badania przeprowadzone na grupie wiekowej 19 - 75 lat wykazały, iż 93 % ankietowanych korzysta z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, wypożyczając na zewnątrz książki i czasopisma przynajmniej raz w miesiącu oraz korzystając na miejscu z księgozbioru podręcznego i Internetu. Społeczność lokalna zgłosiła potrzebę stworzenia strony internetowej Biblioteki, aby mieć nie tylko dostęp on-line do jej zasobów, ale również do informacji o bieżących działaniach. Seniorzy (50+) wskazali na potrzebę zagospodarowania ich czasu wolnego w sposób twórczy i aktywny, a także na potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem poprzez spotkania Klubu Przyjaciół Biblioteki. Większa część badanych zainteresowana jest poznawaniem dziedzictwa kulturowego naszego regionu. 33 % badanych zgłosiło chęć udziału w planowanych przez placówkę przedsięwzięciach kulturalnych. Z badań wynika, że oferta biblioteki powinna zostać wzbogacona o spotkania z ludźmi z pasją, wystawy fotograficzne, malarstwa i rękodzieła oraz publikacje o regionie.

 


 

 Misja i wizja

Misja

Poprzez bogate zbiory oraz nowoczesne metody pracy edukacyjnej i kulturalnej wspieramy rozwój lokalnej społeczności, budujemy więzi współpracy i inspirujemy do społecznych inicjatyw.

 

Wizja

Chcemy być nowoczesną biblioteką, zaspakajającą potrzeby edukacyjne, kulturalne i informacyjne społeczeństwa, rozpoznawalną w regionie, skupiającą coraz więcej użytkowników i przyczyniającą się do ich rozwoju.

 


 

Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania

Obszar

Informacja i wiedza

Cel 1

Zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i działaniach biblioteki

Działanie 1

Utworzenie strony internetowejbiblioteki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba dostępu do bieżącej informacji o zasobach i działaniach biblioteki.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - webmaster, pracownicy

Zasoby techniczne - serwer, domena

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Umieszczanie na stronie internetowej informacji o działalności biblioteki i lokalnej ofercie kulturalnej.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

czerwiec 2013 r.

Rezultaty

Zwiększenie liczby użytkowników (licznik odwiedzin na stronie internetowej)

Obszar

Edukacja

Cel 1

Zwiększenie oferty edukacyjnej skierowanej do różnych grup mieszkańców

Działanie 1

?Wakacje z książką? - wakacyjne zajęcia dla małych dzieci

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba kontaktu z rówieśnikami, poszerzenie umiejętności i zainteresowań.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - pracownicy

Zasoby materialne - pomieszczenie, literatura dziecięca, artykuły plastyczne, przybory, gry edukacyjne, stroje bohaterów bajkowych

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie internetowych zabaw edukacyjnych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

lipiec ? sierpień 2012 - 2015

Rezultaty

Aktywne i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w wieku 4-5 lat. Wzrost liczby czytelników w danym przedziale wiekowym

Działanie 2

Plener fotograficzny dla młodzieży ?Nad rzekami pogranicza?

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć rozwijania pasji i zainteresowań związanych z fotografią oraz poszerzania wiedzy technicznej.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Wykwalifikowany fotograf

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - fotograf, uczestnicy , pracownicy biblioteki

Zasoby materialne - pomieszczenie do zajęć, aparat fotograficzny, statyw, komputer, drukarka

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie programów komputerowych do obróbki zdjęć.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

październik 2012

Rezultaty

Zwiększenie kompetencji w zakresie fotografii przyrodniczej oraz obróbki zdjęć. Wystawa fotograficzna w bibliotece.

Działanie 3

Warsztaty fotograficzne dla młodzieży ? Godów w obiektywie młodych?

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba rozwijania pasji i zainteresowań fotografią oraz poszerzania wiedzy technicznej.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Wykwalifikowany fotograf

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - fotograf, uczestnicy, pracownicy

Zasoby materialne - pomieszczenie do zajęć, aparat fotograficzny, statyw, drukarka, profesjonalne oświetlenie.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Kontakt z uczestnikami warsztatów poprzez pocztę elektroniczną. Wykorzystanie zasobów internetowych podczas zajęć.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

wrzesień 2013 - wrzesień 2014

Rezultaty

Cykliczne wystawy fotograficzne w bibliotece prezentujące prace uczestników warsztatów. Zamieszczanie relacji z warsztatów na stronie internetowej biblioteki oraz innych placówek. Podniesienie umiejętności młodzieży związanych z wykonywaniem zdjęć

Działanie 4

?Co piszczy w trawie?? - konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba rozwijania umiejętności plastycznych.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? dzieci klas 4-6

Zasoby materialne - galeria, antyramy, sztalugi

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Umieszczenie plakatów informacyjnych o konkursach na stronie internetowej biblioteki oraz lokalnych instytucji użyteczności publicznej, mediów oraz osób prywatnych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

czerwiec 2014

Rezultaty

Wystawa prac plastycznych. Wzrost odwiedzin w bibliotece.

Działanie 5

Warsztaty ilustratorskie dla dzieci, uczestniczących w konkursie plastycznym ?Co piszczy w trawie??

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Rozwijanie umiejętności plastycznych u dzieci.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Ilustrator książek dla dzieci

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? ilustrator, uczestnicy konkursu plastycznego Zasoby materialne ? karton, przybory do rysowania, biała tablica, mazaki

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Przekazanie informacji o warsztatach uczestnikom konkursu.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

październik 2014

Rezultaty

Poznanie warsztatu pracy ilustratora i etapów powstawania ilustracji do książek.

Działanie 6

?Biblioteka on-line? - kurs obsługi komputera

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć nauki obsługi komputera i poznawania nowych technologii informatycznych.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Informatyk, pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? seniorzy Zasoby materialne ? sprzęt komputerowy

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystywanie zasobów internetowych podczas kursu

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

czerwiec 2013

Rezultaty

Pozyskanie nowych użytkowników biblioteki.

Działanie 7

Kurs obsługi aparatów cyfrowych dla seniorów.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć nauki obsługi sprzętu fotograficznego i technik obrabiania zdjęć.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Wykwalifikowany fotograf

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? seniorzy Zasoby materialne ? aparat cyfrowy, sprzęt komputerowy

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystywanie zasobów internetowych podczas kursu

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

marzec 2015

Rezultaty

Pozyskanie nowych użytkowników biblioteki.

Działanie 8

?Z legendą w tle? - spotkanie autorskie z Jerzym Buczyńskim

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba poznania lokalnych podań i legend.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? społeczność lokalna, Jerzy Buczyński ? pisarz wywodzący się z Rydułtów Zasoby materialne ? pomieszczenia, aparat cyfrowy, sprzęt komputerowy

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystywanie zasobów internetowych do promocji spotkania z pisarzem.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

maj 2013

Rezultaty

Rozbudzenie w uczestnikach spotkania potrzeb czytelniczych. Pozyskanie nowych użytkowników biblioteki.

Obszar

Kultura

Cel 1

Wspieranie aktywności twórczej mieszkańców i promocja lokalnych twórców

Działanie 1

Spotkania ludzi z pasją

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba spędzania czasu wolnego w sposób atrakcyjny i twórczy oraz podnoszenia kompetencji kulturowych.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - seniorzy, pracownicy, informatyk, lokalni twórcy

Zasoby materialne - pomieszczenie, sprzęt komputerowy i multimedialny

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji o spotkaniach na stronach internetowych lokalnych instytucji użyteczności publicznej, mediów oraz osób prywatnych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

styczeń 2013 - styczeń 2015

Rezultaty

Promocja biblioteki jako miejsca skupiającego ludzi posiadających różnorodne zainteresowania i wspierającego ich rozwój. Wzrost użytkowników biblioteki

Działanie 2

"Podziel się swoją pasją" ? cykl wystaw lokalnych twórców

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć rozwoju w obszarze kultury.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - uczestnicy warsztatów, wykwalifikowany fotograf, lokalni twórcy

Zasoby materialne - galeria, sztalugi, antyramy,

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Promocja wystaw na lokalnych stronach internetowych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

styczeń 2013 - styczeń 2015

Rezultaty

Wzrost liczby odwiedzających bibliotekę. Wystawy promujące lokalnych twórców

Działanie 3

Konkurs fotograficzny dla mieszkańców - Książka na wakacjach ? ?Czy w Meksyku czy w Podgórniku miej naszą książkę Czytelniku?

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba dzielenia się swoimi talentami.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki, wykwalifikowany fotograf

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? mieszkańcy Zasoby materialne ? galeria, sztalugi, antyramy

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Promocja konkursu na lokalnych stronach internetowych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

wrzesień 2012

Rezultaty

Promocja czytelnictwa. Pozyskanie nowych użytkowników.

Cel 2

Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu

Działanie 1

Album "Ocalmy od zapomnienia - zanikająca architektura i przyroda Gminy Godów w fotografii"

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć pomocy przy dokumentowaniu przedwojennego budownictwa poprzez udostępnianie prywatnych zdjęć. Potrzeba poznania dziedzictwa kulturowego regionu.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - wykwalifikowany fotograf, uczestnicy warsztatów fotograficznych, pracownicy, przedstawiciele gminnych instytucji, społeczność lokalna

Zasoby materialne - aparat fotograficzny, sprzęt multimedialny, zbiory biblioteczne dotyczące gminy: książki, kroniki, opracowania, foldery, mapy

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie urządzeń peryferyjnych do obróbki zgromadzonych zdjęć, które zostaną zamieszczone w albumie. Przesyłanie plików na serwer pracowni graficznej. Projekcja prezentacji wykonanej z pozyskanych zbiorów. Promocja przedsięwzięcia na lokalnych stronach internetowych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

grudzień 2012 r.

Rezultaty

Publikacja będzie nieodpłatnie dostępna dla społeczności lokalnej oraz instytucji

Działanie 2

Konkurs dla mieszkańców łączący pokolenia ?Nasze drzewo genealogiczne?

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba poznania przez najmłodszych historii swoich rodzin. Potrzeba integracji międzypokoleniowej.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor, pracownicy biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? mieszkańcy w różnym wieku, pracownicy Zasoby materialne - pomieszczenie, sprzęt komputerowy i multimedialny

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Pokaz prac konkursowych wykonanych w formie prezentacji multimedialnej

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

maj 2014

Rezultaty

Wystawa prac konkursowych.

Działanie 3

?Zdobywamy szczyty? ? gra plenerowa przyrodniczo-krajoznawcza dla dzieci i młodzieży

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba poznania lokalnej historii oraz walorów przyrodniczo-krajoznawczych. Potrzeba spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, a zarazem pożyteczny.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? młodzież, pracownicy, kierownik świetlicy, trener sportowy, himalaista-mieszkaniec gminy Zasoby materialne ? materiały i przypory do rysowania, sprzęt fotograficzny

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania informacji o regionie.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

sierpień 2013

Rezultaty

Integracja młodzieży.

Działanie 4

Zajęcia plastyczne dla dzieci ?Herby naszej gminy malowane na kamieniach?

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba poznania historii gminy. Chęć rozwijania umiejętności plastycznych.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie ? dzieci, pracownicy, lokalni twórcy Zasoby materialne ? materiały i przypory do malowania, kamienie

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania informacji o regionie.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

sierpień 2014

Rezultaty

Poznanie herbów poszczególnych wsi z terenu gminy. Integracja dzieci.

Obszar

Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

Cel 1

Zwiększenie aktywności mieszkańców i liczby społecznych inicjatyw

Działanie 1

Spotkania seniorów w ramach Klubu Przyjaciół Biblioteki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć zagospodarowania czasu wolnego oraz potrzeba kontaktu z innymi ludźmi.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor, pracownicy biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - seniorzy, pracownicy, informatyk, lokalni twórcy

Zasoby materialne - pomieszczenie, sprzęt komputerowy i multimedialny

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Prezentacja pokazów multimedialnych oraz korzystanie z zasobów sieci Internet.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

październik 2012 - październik 2014

Rezultaty

Integracja społeczności lokalnej oraz budowanie więzi poprzez cykliczne spotkania Klubu Przyjaciół Biblioteki. Ożywienie środowiska

Działanie 2

Konkurs na najciekawszą inicjatywę kulturalnąskierowany do grup nieformalnych i stowarzyszeń

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba integracji oraz samorealizacji w działaniu.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Dyrektor

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie - społecznicy, społeczność lokalna

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zamieszczanie informacji o konkursie we wszystkich lokalnych mediach: stronach internetowych, portalach, gazetach

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

sierpień 2015

Rezultaty

Nawiązanie współpracy z lokalnymi grupami nieformalnymi i stowarzyszeniami. Promocja biblioteki w społeczeństwie

 

 


 

Zarządzanie realizacją strategii

 

1. Zmiany prawne i organizacyjne w działalności biblioteki

Biblioteka funkcjonuje w oparciu o statut nadany przez organizatora. Działania ujęte w planie biblioteki nie wymagają zmian prawnych i organizacyjnych.

 

2. Monitoring realizacji planu

W trakcie monitorowania będzie oceniany postęp w realizacji Planu Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie oraz jego efektywność. Bieżąca kontrola czy zaplanowane działania mieszczą się w założonym czasie będzie dokonywana po każdym zrealizowanym przedsięwzięciu. Dyrektor biblioteki wraz z odpowiedzialnym za działanie pracownikiem dokonują analizy wskaźników (np. listy uczestników) i ustalą stopień zgodności realizacji zaplanowanych działań z harmonogramem. 

 

3. Ewaluacja

Ewaluację planu przeprowadzi dwustopniowo, pod koniec każdego roku oraz po trzech latach, zespół pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej. Jej wyniki zostaną przedstawione dyrektorowi i podlegać będą analizie. W sytuacjach koniecznych dokonana zostanie korekta założeń planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu zostaną podsumowane dotychczas przeprowadzone działania oraz określone mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia, które pojawiły się podczas ich realizacji. Ocenie zostanie również poddany stopień osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Ewaluacja realizacji całego planu obejmować będzie oszacowanie efektów planu rozwoju i tego czy zostały zrealizowane założone cele, a także ocenę stopnia zaangażowania w realizację planu wszystkich pracowników. Poziom satysfakcji odbiorców działań i ich opinia o pracy instytucji zostaną sprawdzone w drodze badań ankietowych i wywiadów. Ewaluacja ta posłuży do zaplanowania dalszego rozwoju biblioteki.   

 

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom

Na koniec każdego roku wyniki ewaluacji planu rozwoju zostaną zaprezentowane Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Godów. Informacja o zrealizowanych działaniach wynikających z planu będzie również prezentowana na stronie internetowej biblioteki.