FadeGallery - Free Version
Katalog ONLINE
zmniejsz wyzeruj zwiększ

Działalność

Wizytówka biblioteki

 Gmina Godów położona jest w południowo-zachodniej części woj. śląskiego. Graniczy z Czechami, miastami Jastrzębie-Zdrój i Wodzisław Śl. oraz gminami Mszana i Gorzyce. W skład gminy wchodzi 7 sołectw, które zajmują pow. 38,8 km2 i liczą 13140 mieszkańców. Gminna Biblioteka Publiczna została powołana w 1976 r., a samodzielną jednostką stała się w 2001 r. zyskując status instytucji kultury.  GBP i jej 5 filii: w Gołkowicach, Krostoszowicach, Łaziskach, Skrbeńsku i Skrzyszowie zajmują pow. 403 m2. Wszystkie placówki mieszczą się w obiektach razem z innymi instytucjami użyteczności publicznej.

Zbiory biblioteczne liczą 73 457 wol., 64 tytuły czasopism bieżących i 37 zbiorów specjalnych. Zarejestrowanych jest 1904 czytelników. Obecnie GBP zatrudnia 10 pracowników na 5,925 etatu, w tym 7 merytorycznych.  GBP zapewnia mieszkańcom wygodny dostęp do zasobów bibliotecznych zaspokajając i rozwijając ich potrzeby edukacyjne i informacyjne. Upowszechnia wiedzę i kulturę oraz promuje lokalną twórczość. Współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi przy organizacji spotkań autorskich, wystaw czy konkursów. Pozyskuje także środki zewnętrzne na realizację projektów aktywizujących społeczność. 

Niezmiernie ważne dla biblioteki jest kreowanie wizerunku w otoczeniu, jako instytucji przyjaznej, otwartej i aktywnej, dlatego też prowadzone są różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa, działalności informacyjnej i kulturalnej o różnym zasięgu. 

W ostatni okresie zorganizowano 3 spotkania autorskie, których gośćmi byli:

  • Andrzej Derwisz ? prezentujący swój dorobek sf i książkę Pierdołolandia,
  • Kazimierz Szymeczko ? spotkania w Roku Miłosza pt. Porozmawiajmy o Miłoszu przeznaczone dla gimnazjalistów, podczas którego autor przedstawił również swoją twórczość, 
  • Maria Czubaszek ? pisarka, dziennikarka, felietonistka, autorka tekstów satyrycznych i piosenek.

Dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych przeprowadzono lekcje biblioteczne na temat korzystania z katalogów i regulaminu wypożyczalni. 

Zorganizowano Ferie w bibliotece, podczas których odbywały się zajęcia plastyczne ?Sztuka orgiami? oraz ?Baśnie, bajki i bajeczki?, czyli głośne czytanie bajek wraz z kalamburami i rebusami z nimi związanymi, a także turniej ?Ferie z Mikołajkiem?.

?Dzień z Andersenem?, to zabawy z tekstem autora, wykonanie kartek urodzinowych oraz sadzenie drzewek przy budynku biblioteki, jak również wystawa prac plastycznych pt. ?W kręgu baśni Andersena?.

?Witamy wiosenne kwiaty? ? pod takim tytułem odbyły się zajęcia, podczas których dzieci wykonały papierowe kwiaty przyozdabiające bibliotekę, rywalizowały w zgadywankach i rymowankach o wiośnie oraz sadziły krzewy na placu biblioteki.

Zorganizowano wakacyjny konkurs czytelniczy adresowany do dziecięcych i młodzieżowych użytkowników pt. CZYTELNIK WAKACJI 2011. 

?Moja Barbórka? oraz ?Szychta?, to tytuł wystawy prac Jacka Hajdugi ? fotografika, malarza i grafika, na co dzień górnika, związanego z grupą artystyczną Konar z Rydułtów. 

Przy GBP działa grupa fotograficzna FLASH, skupiająca zmiennie 6-10 osobową grupę młodzieży, spotykającą się w każdy czwartek na zajęciach prowadzonych przez fotografa Franka Brzozę, poznając warsztat fotograficzny i organizując wystawy swoich prac (?Kolory jesieni?, ?Emocje naszym okiem?). 

Na majowym festynie rodzinnym bibliotekarze wraz z młodzieżą przygotowali stoisko z losami, malowali twarze i wykonywali zdjęcia, głównie dzieciom, z których część wzięła udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza roku 2012. 

?Cała Polska Czyta Dzieciom,? to ogólnopolska akcja, w którą co roku angażują się również nasze biblioteki. W tym roku do głośnego czytania w GBP zaproszeni zostali: pani stomatolog, strażak i listonosz.

Pod hasłem ?W wakacje biblioteka na wszystkie dzieci czeka? przygotowano zgadywanki i rebusy pt. ?Bystry umysł? dotyczące wierszy J. Brzechwy oraz zajęcia plastyczne ?Na straganie?.

Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Fotoreporterów ?Sputnik Photos? z Warszawy, przeprowadzili trzydniowe warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Wędrowne Atelier - 4x3", finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na Śląsku partnerami merytorycznymi tego projektu były również biblioteki z Gierałtowic i Lysek. W zajęciach warsztatowych, zakończonych wystawą fotograficzną i prelekcją multimedialną, uczestniczyło 14 osób. Końcowym efektem całego projektu było wydanie publikacji zawierającej zdjęcia wykonane przez wszystkich warsztatowiczów pt. ?Wyliczanka?.

W okresie letnim biblioteka i Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach były współorganizatorami projektu ?Wizytówka mojej wsi? w ramach konkursu ?Pożyteczne wakacje 2011?, organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. Głównym celem projektu było stworzenie dzieciom nie wyjeżdżającym na wakacje warunków umożliwiających spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny, ciekawy, pożyteczny i odkrywczy. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Krostoszowice ?Inter? Krostoszowice.

Dla uczniów wszystkich klas 4 szkół podstawowych z terenu gminy zorganizowano warsztaty drukarskie, które dla 5 grup przeprowadziła firma KALANDER Czerpanie Papieru Katarzyna Bakalarczyk z Gliwic.

Zorganizowano spotkanie z czytelnikami pt. Pogaduchy przy kawie o książce i nie tylko?, aby zawiązać Klub Przyjaciół Biblioteki.

?Prezent dla mojego Pluszaka?, to konkurs plastyczny dla dzieci przeprowadzony w listopadzie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

W celu pozyskania środków zewnętrznych na działalność biblioteka złożyła kilka wniosków.

Z Programu Równać Szanse 2010 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanej przez Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży biblioteka uzyskała fundusze na realizację projektu ?FLASH TIME ? warsztaty dziennikarsko-fotograficzne?, w ramach którego młodzież odwiedziła Nowiny Raciborskie, uczestniczyła w warsztatach z dziennikarzami i fotografami, zorganizowała 2 wystawy fotograficzne, prezentację multimedialną z realizacji projektu, uczestniczyła w festynie rodzinnym zorganizowanym przez GCKSiT wykonując zdjęcia  oraz zredagowała i wydała 2 numery gazetki ?FLASH TIM?. Spotkania promujące gazetkę odbyły się na placu biblioteki i towarzyszyły im koncerty  młodzieżowych zespołów muzycznych. Przy okazji spotkań, z inicjatywy Franka Brzozy, powstała strona internetowa www.mlodzi-godow.com.

Z Programu Biblioteki Narodowej ?Zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek? wzbogacono zbiory biblioteczne. 

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Morawskie Wrota złożono wniosek dotyczący operacji ?Ocalmy od zapomnienia ? zanikająca architektura i przyroda Gminy Godów w fotografii?. 

GBP w Godowie uczestniczy w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Środki z tego programu przeznaczone są na wyposażenie placówek bibliotecznych w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmocnienie środowiska bibliotecznego i promocję biblioteki.

 

? 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie bip

Realizacja: ORTH Multimedia