FadeGallery - Free Version
Katalog ONLINE
zmniejsz wyzeruj zwiększ

Szachy

Zajęcia W krainie szachów skierowane są dla dzieci w wieku 6-9 lat. Mają one na celu wspomóc wszechstronny rozwój czytelników. Nauka gry w szachy zawiera wiele elementów wychowawczych. Kształci cechy charakteru jak: umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność, poczucie odpowiedzialności. Ćwiczenia szachowe wpływają pozytywnie na zwiększenie aktywności umysłowej.

Cele programu:

- kształtowanie myślenia logiczno - wyobrażeniowego,

- percepcji wzrokowej,

- myślenia twórczego,

- rozwijanie  pamięci i konsekwencji,

- rozwój pozytywnych sfer osobowości- uczy sportowego zachowania, tolerancji,

- konsekwencji i wytrwałości,

-  wzmocnienie poczucia własnej wartości,

- kształtowanie silnego charakteru.

 

Zajęcia prowadzone są przez Iwonę Wilk i odbywają się raz w tygodniu.

? 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie bip

Realizacja: ORTH Multimedia